Zgromadzenie Sióstr Anielanek Świętego Pawła (Siostry Anielanki )

Dom Zakonny
ul. Biskupa Pelczara 27, 81-577 Gdynia
tel: 696-186-850
e-mail: siostryanielanki@gmail.com
Skład: 3 siostry; katechetki